مقالات | نصب و راه اندازي | تجهيزات و پيکربندي يک شبکه Wireless RSS/XML

در صورتي که قصد ايجاد يک شبکه موقت بين دو کامپيوتر را داشته باشيد ، صرفا" به دو کارت شبکه بدون کابل نياز خواهيد داشت .

Acces
s Point چيست ؟
سخت افزار فوق ، به عنوان يک پل ارتباطي بين شبکه هاي کابلي و دستگاههاي بدون کابل عمل مي نمايد . با استفاده از سخت افزار فوق ، امکان ارتباط چندين دستگاه به منظور دستيابي به شبکه فراهم مي گردد .access point مي تواند داراي عملکردي مشابه يک روتر نيز باشد . در چنين مواردي انتقال اطلاعات در محدوده وسيعتري انجام شده و داده از يک access point به access point ديگر ارسال مي گردد .

کارت شبکه بدون کابل
هر يک از دستگاههاي موجود بر روي يک شبکه بدون کابل ، به يک کارت شبکه بدون کابل نياز خواهند داشت . يک کامپيوتر Laptop ، عموما" داراي يک اسلات PCMCIA است که کارت شبکه درون آن قرار مي گيرد . کامپيوترهاي شخصي نيز به يک کارت شبکه داخلي که معمولا" داراي يک آنتن کوچک و يا آنتن خارجي است ، نياز خواهند داشت .آنتن هاي فوق بر روي اغلب دستگاهها ،اختياري بوده و افزايش سيگنال بر روي کارت را بدنبال خواهد داشت .

پيکربندي يک شبکه بدون کابل
به منظور پيکربندي يک شبکه بدون کابل از دو روش متفاوت استفاده مي گردد :

روش Infrastructure : به اين نوع شبکه ها، hosted و يا managed نيز گفته مي شود . در اين روش از يک و يا چندين access point ( موسوم به gateway و يا روترهاي بدون کابل ) که به يک شبکه موجود متصل مي گردند ، استفاده مي شود . بدين ترتيب دستگاههاي بدون کابل، امکان استفاده از منابع موجود بر روي شبکه نظير چاپگر و يا اينترنت را بدست مي آورند .

روش Ad-Hoc : به اين نوع شبکه ها ، unmanaged و يا peer to peer نيز گفته مي شود . در روش فوق هر يک از دستگاهها مستقيما" به يکديگر متصل مي گردند.مثلا" يک شخص با دارا بودن يک دستگاه کامپيوتر laptop مستقر در محوطه منزل خود مي تواتند با کامپيوتر شخصي موجود در منزل خود به منظور دستيابي به اينترنت ، ارتباط برقرار نمايد .

پس از تهيه تجهيزات سخت افزاري مورد نياز به منظور ايجاد يک شبکه بدون کابل ، در ادامه مي بايست تمامي تجهيزات تهيه شده را با هدف ايجاد و سازماندهي يک شبکه به يکديگر متصل تا امکان ارتباط بين آنان فراهم گردد . قبل از نصب و پيکربندي يک شبکه بدون کابل ، لازم است به موارد زير دقت نمائيد :

- تهيه درايورهاي مربوطه از فروشنده سخت افزار و کسب آخرين اطلاعات مورد نياز
- فاصله بين دو کامپيوتر مي بايست کمتر از يکصد متر باشد .
- هر يک از کامپيوترهاي موجود مي بايست بر روي يک طبقه مشابه باشند .
استفاده از تجهيزات سخت افزاري مربوط به يک توليد کننده ، داراي مزايا و معايبي است . در اين رابطه پيشنهاد مي گردد ليستي از ويژگي هاي هر يک از سخت افزارهاي مورد نياز عرضه شده توسط توليد کنندگان متعدد تهيه شود تا امکان مقايسه و اخذ تصميم مناسب، فراهم گردد .

مراحل لازم به منظور نصب يک شبکه ( فرضيات : ما داراي يک شبکه کابلي موجود هستيم و قصد پياده سازي يک شبکه بدون کابل به منظور ارتباط دستگاههاي بدون کابل به آن را داريم ) :

اتصال access point به برق و سوکت مربوط به شبکه اترنت

پيکربندي access point ( معمولا" از طريق يک مرورگر وب ) تا امکان مشاهده آن توسط شبکه موجود فراهم گردد . نحوه پيکربندي access point بستگي به نوع آن دارد.

پيکربندي مناسب کامپيوترهاي سرويس گيرنده به منظور ارتباط با access point ( در صورتي که تمامي سخت افزارهاي شبکه بدون کابل از يک توليد کننده تهيه شده باشند ، عموما" با تنظيمات پيش فرض هم مي توان شبکه را فعال نمود . به هر حال پيشنهاد مي گردد همواره به راهنماي سخت افزار تهيه شده به منظور پيکربندي بهينه آنان ، مراجعه گردد )

Radio,Wireless,Link,Point,Amplifier,Amp,Ap,Spliter,Splitter,Injector,Power divider,P2P,P2MP,Multipoint,Point to point,Point to multipoint,Frequency,Ware,2.4GHz,5.8GHz,GHz,900MHZ,3.5GHz,60ghZ,7.5GHz,Analyzer,Spectrum,Spectrum Analyzer,spectrom,spectrom analyzer,Security,Airaya,Hitech,high_tech,hi-tech,hi_tech,hitechwireless,hi-tech-wireless,high technology in wireless,Demarctech,SSID,BSSID,5MHZ,10mhz,20mhz,40MHZ,Miliwatt,Watt,500mW,200mW,dbm,100mW,80mW,125mW,802.11a,802.11b,g,802.11b/g,802.11g , 802.16n , 802.16 , Wimax , Wifi , Thruput, PDA, Hotspot , LinkTest , bandwidths,bandwidth, 11mb, 108mb , 54mb , Mode , Turbomode ,turbo mode, Channel,chanel, 13 channel , Anthena, Omni , Sector , Parabulic , Grid, SolidDish , Vagi , Yagi , Bisim , Iran Bisim ,iranbisim,iranbisim.ir,linkdevs,link developers,Router, Network , Wlan , Wireless Lan Network , Wide Range , Wide band , High Quality , RSSI , bluetooth , Forum , Wireless Forum , Lan , Bridge , Repeater , Client , Multi Bridge , MacFilter, mac filter,Access List , Enclosuer, encloser,outddor box, Box , Outdoor , Indoor , MiniOmni , 15db , 24db , 30db , 35db , Gain, LNB , Pigtail , Connector , LMR400 , SMA , SMA Reverse ,sma rivers, TNC , NType , Ntype Mail , Ntype Femail , RJ58 , RJ213 , Cable , WDS , Mesh , 4Watt , 2Watt , 1Watt , 5Watt , Teletronics , Panel , Helix , 360 , News , Poe , 12V 1a, 48V ,12v 1.5a,12v 2a, 8Pin , Com , Computer , 802.11 , 802.11a Only 802.11b Only , 802.11g Only , Mixed Mode , Mix Mode ,mixmode, 19dbm , 21db , 15db , 14db , 12db , 9db , Tower , lightning arrestor , db Lose , Power Supply , Adapter ,adaptor, Wireless Website , Link Install , GPS , Pointing , Routing , Net,Watertite , Web , Web base , Upload , Elf , Binfile , Mac Address , 50ohm , TNC Mail , TNC Femail, Voice Over IP , Voip , GPRS , Mobile , Phone , Covrage , Internet , Intranet , Active device , Passive device , Hot Zone , Wireless Zone , Qos , Camera , IP Camera , Lenz , 30x, 12x , 20x , Zoom , Cover , data Transfer , Wireless pdf , Dom Camera , Video , Video Server ,PLC , PLC Wireless , Full Duplex Wireless Link , Full Duplex Wireless , E1 Wireless Link , E1 Wireless, Cabling , Tengig , gig , giga , Up Link ,down link,uplink,downlink, redandant,redundant , Switch , Switches , 10gig Switch , 10/100/1000 Switch , 24Port ,10/100/1000 port, 48Port , Analog Camera , RF , Raio RF , RF of Radio , Zoom in , Zoom out , High Quality Image , High Quality Picture , Camera Recording , DVR , High Frame , Maximum Frame , Frame rate , Digital DVR . DVR Recording , dvr Record , Rack , Hub , Managment Switch , Layer 3 Switch ,layerIII switch, Tera byte Switch , Chasis Switch , Swich Chasis , Signal , Signal Strength ,signal strange, Connected , Wireless Network Address , Signal Level , Wifi , Back haul , Maxhaul , Wireless News , Wireless Usb , Wireless Map , Wireless Cellular phon , Roaming , Modulation , OFDM , DSSS , FHSS , PSK , Wireless Camera , Vertical , Horizontal , Vartical Antenna , Horizontal Antenna , 802.11e , Adhoc , Ad hoc Mode ,adhoc mode, Mesh Networking , MIMO , Sit Survey , Solution , Wireless Solution , WAP , WEP , WPA , WPA2 , Pocket PC , Plam , PDA Software,microwave, Wireless Image , Wireless Kit , Barcode Reader , Wireless Reader , Pocket PC PDA , PDA Wireless , Broad band Wireless , Plam PDA , MPEG2 , MPEG4 , Real , Mjpeg , Real Picture , Patch Panel , Patch cord ,Propagation, RackMount , Dual Server , Server , RackMount Server , client Server , TCPIP , TCp/IP , Application Layer , User Managment , Wireless Group , Config , Configure , Wireless Config , Link Config , Link Setup , Link Pointing , Radio A , Radio B , Low Cable , Cat5e , Cat7e , Fxo , Fxs , SurfMount , Jack , Rj Connector , Cat5e+ , KVA, , KVM Switch , USB ,802.11 A/B/G , 802.11 B/G/A , 802.11 A/B/G/H , 802.11H , POE KIT , Transmit Power , mW , Atheros , Ubquity , PCMCI , Recive Sensitivity , Hiros , (RP , MMCX) , Wireless Card MMCX , MMCX Connector , Card bus Wireless , AP/Bridge/Router , VLan , Traffic Shaping , Bridging , Nat/DHCP , rts/cts , Bi Diretional , Diretional Antenna , Prism , Atmel , Booster , Wireless Accounting , Bulkhead , Lightning Protector , 802.11x , BandWidth , Band Width , -105dbm , -96dbm , MAC Address Filtering , SNMP , Telnet , Wireless Management , 802.11n , 802.1V , GVRP , IP66 , IP67 , ACK Control , Adjustable Transmit Power , EIRP , Lightin Protection , Low Noise , Wireless Products , Online Sales , Wireless EQuipment , High Performance Wireless , Professional Wireless, Radio System , Wireless Access Point , Wireless Modem , Super Security , Wireless Components , Wireless accessories , LoadBalance , TCP , UDP , Wireless ISP , WISP , Wireless Mesh , Antenna and accessories, Warranty , Money back guaranty , Guaranty , Money back Guaranty , Wireless Network Connection , Wireless Structure , Wireless Structure , Information Technalogy , Ajax , Asp.net ,asp.net2, ASP , Wireless Security , Network Roaming , Wireless Roaming , Roaming Access , Wireless Access , Wireless Of Laptop , Wireless Of Notbook , ISM 2.4GHzISM 5.8GHz,weathe,DSSS technology,transmission distance,Power over Ethernet,Throughpu,Operating,Temperature,range,Signal Strength,Advanced security,802.1X,IP67 rated weather-proof housing,Ethernet Interface,Modulation : BPSK / QPSK / CCK,Throughput,SNMP,IPX/SPX, NetBEUI,PTP Connection ( point to point ),PTMP Connection ( point to multi-point ),ODU,Humidity Range,Mac address filter,WEP Encryption 64-bit and 128-bit,Storage Temperature,Frequency Range: 5725-5850 MHz ,Frequency Range,LED Indicator,Operating Environment,Protocol,Fcc,ETSI,Physical Description,wireless Specification,radio Specifications,link Specifications,Specification,Specifications,wireless solution,link solution,up/down converter,micronet,pixord,pixord ip camera,linksys,wrt54g,wap54,wrt54gs,wap54gs,wiki,wikipedia,wiki-pedia,pci wireless,firewall,kbest,k-best,ortagon.siemens,canopy,visdata,micronet,pheenet,senao,pci wireless,pc bace wireless,router board,terabeam,proxim,mp4000,radline,sungham,sangham,sanghum,DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum),lobometrics,lobo,aphelion,mikrotik,dc injector,down frequency converter,level one,iran wireless,iran isp,wireless in iran,solectek,motorola,andrew,minipci cards,lan adapters,bi-directional amplifiers,enclosure,grounding,weather proofing,lightning protection,bandpass filter,wire test tools,Ubiquiti Super Range Cardbus,ubiquiti,patch panel,patch antenna,db to watt,losses,gain per dB,Frequency range 2400-2500 MHz,Impedance 50 ohm, Input Power 50 Watts,Beam Width,Polarization,planet,passive,wireless networking,cisco,3com,dlink,minitar,wireless isp,sbc,wireless board,OEM,smart bridges,nexus,airpoint,smartBridges,increasing wireless range,wireless equipment,outdoor solution,low cost wireless,default ip, reset to factory,telabs,overlab,impedance,hand book,e-learning,remote desktop,terminal,remote terminal,remote control,com port,serial port,full port,socket,external,UPS,Data center,سوئيچ گيگابيت ، سوئيچ 24 پورت ، سوئيچ 48 پورت ، مشاوره طرح بي سيم ، پشتيباني از شبكه بي سيم ، پشتيباني از شبكه هاي بي سيم ، نگهداري از شبكه بي سيم ، نگهداري از شبكه هاي بي سيم ، پشتيباني از شبكه ، نگهداري از شبكه ، پشتيباني سرور ، Wireless بي سيم ، Wireless وايرلس ، WISP مشاوره نصب و راه اندازي ، ISP مشاوره نصب و راه اندازي ، لينك پايدار ، شرايط سخت آب و هوايي ، رنگ آميزي دكل ، نگهداري دكل ، ريگلاژ دكل ،چراغ دكل ، تعويض چراغ دكل ، نصب ارت ، چاه ارت ، طراحي چاه ارت ، تست ارت دكل ، تست برق گير دكل ، فونداسيون دكل ، نصب و اجراي فونداسيون ،اجراي فونداسيون ، نظارت بر اجرا ، برنامه نويسي ، آموزش شبكه هاي بي سيم ، آموزش شبكه ، نصب و راه اندازي شبكه هاي سيمي ، شبكه هاي كابلي ، كابل كشي ساخت يافته ، IT مشاوره ، Wireless تعمير ، Radio تعمير ، Wireless تعويض ، Radio تعويض ، Wireless ارتباطات ، Wireless ارتباط ، Wifi شبكه هاي بي سيم ، Wifi شبكه بي سيم ، تحت پوشش شبكه هاي بي سيم ، تحت پوشش شبكه بي سيم ، Wireless تحت پوشش شبكه ،مقاله شبكه هاي بي سيم ،اكسترنال،آوت دور،اوت دور،سوكت، مقالات شبكه هاي بي سيم ، تحقيقات ، Wireless فناوري ، ADSL مودم، IP تلفن ،فناوري شبكه هاي بي سيم ، مخابرات ، كانكتورهاي مخابراتي ، كليه كانكتورها ، كانكتورهاي مبدل ، انواع مبدل كانكتورها ، تصوير كانكتورها ، تصوير كانكتور ، عكس كانكتور24db آنتن ،30db آنتن ،23db آنتن ،16db آنتن ،آنتن موبايل ، آنتن سكتور 360 درجه ، آنتن امني 360 درجه ، Omni آنتن 360 درجه ، نصب و تنظيم آنتن ، امنيت وايرلس ، امنيت شبكه هاي بي سيم ، امنيت در وايرلس ، Wireless امنيت در ، Wireless ايجاد شبكه هاي ، Wireless ايجاد شبكه ، Wireless ايجاد شبكه هاي پخش سيگنال در محوطه شركتها و سازمانها و مراكز صنعتي و شركتهاي صنعتي و مراكز توليدي سالنهاي صنعتي ، صنعتي Wireless انواع ادارات دولتي ، شركتهاي خصوصي ، نفت ، گاز ، شركت نفت ، شركت گاز ، كارخانه ، آلودگي فركانسي ، پرنويز ، نويز، تداخل فركانسي ، Roaming ايجاد شبكه هاي ، Roaming شبكه ، Roaming رومينگ ،رومينگ بين الملل ، توان خروجي بالا ، Mesh شبكه ،بي سيم لپ تاپ ، آنتن كوچك ، كارت وايرلس لپ تاپ ، تنظيم وايرلس لپ تاپ ، ايجاد يك شبكه بي سيم ، كارت وايرلس وايرلس ، شبكه هاي بي سيم ، بي سيم ، شبكه بي سيم ، Wifi شبكه ،PCI كارت وايرلس ، Wireless كارت ، ،آمپلي ، آمپلي فاير ، راديو ، هاي تچ ، هايتچ ، لينك بيسيم ، لينك بي سيم ، وايرلس بي سيم ، اكسس پوينت ، بريج ، كلاينت ، نصب بي سيم ، ، نصب راديو ، تنظيمات بي سيم ، آدابتور ، اسپليتر ، برق گير ، نصب و راه اندازي ، كابل رابط ، وات ، 1 وات ، 2 وات ، 3 وات ،4 وات ، امني ، ديش ، پارابوليك ، ياگي ، واگي ، فايروال ، دوربين تحت شبكه ، دوربين شبكه لنز ، دوربين چرخشي ، ويدئو ، ويدئو سرور دوربين دوم ، دوربين دام ، كامپيوتر قابل حمل ، لپ تاپ ،ديتا سنتر،كافي نت،نصب تخصصي،لوگو،پيشنهاد قيمت، مش ، كانكتور ، NType كانكتور ، SMA كانكتور ، مبدل ، فركانسي ، فر كانس ، مبدل فركانسي ، dom دوربين ، PTZ ، آنتن ايراني ، آنتن وايرلس ايراني ، آنتن پژوهش ، وايرلس با هزينه كم مشخصات وايرلس ، Wireless مشخصات ، Wireless طرح ، Wireless دي لينك پروژه ، Wireless تكنولوژي ، سنائو ، ميكرونت ، ماكرونت ، في نت ، ميني تار ، سيستم عامل ، XP ويندوز ، Wifi تكنولوژي ، Wireless درباره ، ويندوز ويستا ، ويستا ، تكنولوژي بي سيم ، وايرلس چيست ، درباره بي سيم 5.8GHz راديو ، ip دوربين ، 2.4 GHz راديو ،108 MB لينك ، 108MB راديو ،جعبه باراني ، چسب آبندي ، پاور ، آدابتور 48 ولت ، آدابتور 12 ولت ، مشاوره ، نصب و راه اندازي و تحويل ، ارائه طرح ، تهيه طرح ، پروژه بي سيم ، پروژه وايرلس ، تحقيقات بي سيم ، مقاله ، مقالات بي سيم ، مقاله بي سيم ، اخبار بي سيم ، اخبار شبكه هاي بي سيم ، ديتا ، انتقال ديتا ، تصوير ، انتقال تصوير ، IP تلفن ، تلفن تحت شبكه ، انتقال صوت ، صوت ، اينترنت ، انتقال اينترنت ، فروش وايرلس ، فروش بي سيم ، 2.4 GHz فروش راديو ،5.8 GHz فروش راديو ، 802.11a راديو ، 802.11b راديو ، 802.11g راديو ، 802.11abg راديو ، 802.11a/b/g راديو ، ميلي وات 200 ، ميلي وات 100 ، ميلي وات 500 ، توان بالا ، پهناي باند بالا ، توربومد ، روبات ، روباتيك ، شبكه سيمي ، شبكه محلي ، ISP وايرلس ، وايرلس برد بالا ، وايرلس توان بالا ، نرم افزار ، برنامه نويسي ، تحت وب ، تحت شبكه ، بي سيم لپ تاپ ، لپ تاپ بي سيم ، Mesh شبكه وايرلس تخصصي ، وايرلس حرفه اي ، انفورماتيك ، ارائه دهنده سرويس بي سيم ، كنترل پهناي باند ، مديريت كاربران ، مديريت بي سيم ، منطقه تحت پوشش ، درجه آنتن ، رومينگ ، كانال ، كانال فركانسي ، كانال 13 ، تعداد كانال ، ارتباط راديوها ، انتقال فرامين كنترلي ، موج فركانس ، موج و ارتباط گستران شبكه كيهان ، ارتباط گستراشبكه ، ارتباط گستران ، پروژه ها ، تصاوير پروژه ها ، رزومه ، رزومه شركت ، شركت ارتباط گستران شبكه ، پروژه هاي شركت ، Wifi تلفن برد بالا ، ترافيك بالا ، كنترل ترافيك ، مديريت پروژه ، راديو ارزان ، اكسس پوينت ارزان ، راديو طيف گسترده ، طيف ، دسترسي به شبكه ها بي سيم ، Wifi دسترسي به دسترسي به وايرلس ، نصب آنتن روي دكل ، دكل مخابراتي ، دكل مهاري ، فروش دكل ، تنظيم راديوها ، تنظيم آنتن ، تنظيم وايرلس ، تنظيمات وايرلس ، انجمن شبكه هاي بي سيم ، وب سايت شبكه هاي بي سيم ، وب سايت تخصصي شبكه هاي بي سيم ، ابزارهاي بي سيم ، آچار پرس ، RJ58 كابل ، LMR400 كابل ، RJ213 كابل ، كابل مخصوص ، وايرلس ، 50 اهم ، تعميرات وايرلس ، تعميرات بي سيم ،تعمير راديو ، تعمير بي سيم ، تعمير وايرلس ، آناليز فركانس ، باند فركانسي مجاز ، مجوز فركانسي ، مجوز فركانسي سازمان تنظيم مقررات راديوئي ، E1 انتقال خطوط ، E1 خطوط ،E1 اينترنت ، گارانتي تعويض ، تعويض راديو ،تعويض بي سيم ، و تعويض لينك ، مسافت طولاني Link تعويض، 108mb پهناي باند ، مگابايت ، مگابيت ، گيگاهرتز ، مگاهرتز،مودم،چيپ ست،رفع خطا،حل مشكل،رفع ايراد،وب سايت حرفه اي،تخصص،متخصص در شبكه هاي بي سيم، لينك تضميني ، نصب و راه اندازي تضميني،تضمين خدمات،برد مفيد،كابل شبكه ، ساخت انواع كابل رابط،فاكتور فروش،پيش فاكتور،شبكه بي سيم محلي،تصاوير،رفع اشكال،پشتيباني شبانه روزي
 
نمايش : 11249 | 3.6 توسط : 17 کاربر | تاریخ انتشار : 1386/03/29

امتیاز شما به این موضوع :
فقط اعضای سایت میتوانند نظرات خود را بنویسند.

نظرات کاربران : نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.


Powered By CMSIRAN © 2015 - 2017
Graphics by Linkdevs.com